Η προσήλωση της ΤΕΜΜΑ στην Ποιότητα, αποτελεί βαθειά παγιωμένη φιλοσοφία και επιδίωξη της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από την συνεχή βελτίωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από την TŮV NORD από το 1998, σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 και ήδη προετοιμάζεται να το αναβαθμίσει ώστε αυτό να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου DIN EN ISO 9001:2015.

Σήμερα η εταιρεία έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008. Φορέας Πιστοποίησης είναι η TUV NORD, μέσω της ελληνικής θυγατρικής της TUV Ελλάς, η οποία είναι διαπιστευμένη από τον Γερμανικό Οργανισμό Διαπιστεύσεων (TGA).

Ήδη δε η εταιρεία προετοιμάζεται να αναβαθμίσει το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έτσι ώστε αυτό να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου DIN EN ISO 9001:2015.

Επιπλέον, η ΤΕΜΜΑ εφαρμόζει τις διαδικασίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου SAE AS 9102. Παράλληλα, οι συχνές επιθεωρήσεις των πελατών μας στις εγκαταστάσεις μας (Second Party Audits) επιβεβαιώνουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας της ΤΕΜΜΑ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας δημιουργούνται εξειδικευμένα, ανά Πελάτη και Έργο, Σχέδια Ποιότητας τα οποία εγκρίνονται από τον τελικό χρήστη του προϊόντος και βοηθούν τους ανθρώπους μας στην επίτευξη υψηλών ποιοτικών επιδόσεων.

Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, το προσωπικού του οποίου διενεργεί μετρήσεις και δοκιμές σχολαστικά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το τμήμα αυτό είναι εξοπλισμένο με όργανα μέτρησης υψηλών προδιαγραφών, τα οποία διακριβώνονται σε εξωτερικά μετρολογικά εργαστήρια (όπως Ε.Σ.Υ.Π., Algosystems, C3T, Metrology κλπ.).

tuv

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα ποιοτικού έλεγχου, εξοπλισμένο με όργανα μέτρησης υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της. Όλα τα όργανα και οι συσκευές ποιοτικού έλεγχου πλαισιώνονται από μια πληθώρα διακριβωμένων οργάνων και εργαλείων μέτρησης.