Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων και διεθνών πελατών εμπιστεύονται σήμερα την ΤΕΜΜΑ μέσα από μακρoχρόνιες και ισχυρές συνεργασίες.

Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η TEMMA είναι:

  • Αμυντική και Αεροπορική Βιομηχανία
  • Βαριά Βιομηχανία
  • Παραγωγή Ενέργειας
  • Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών


Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες ώστε να παρέχουμε σε εσάς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.