Η ΤΕΜΜΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυστηρές προδιαγραφές των πελατών της για την κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας έχει επενδύσει σε  Τεχνολογία Αιχμής , με αποτέλεσμα ο μηχανολογικός εξοπλισμός της να είναι αυτή τη στιγμή από τους πλέον σύγχρoνους και πρωτοποριακούς.