Εκτός από τον πρωτοποριακό μηχανολογικό εξοπλισμό της, η ΤΕΜΜΑ έχει να επιδείξει και την υψηλή τεχνογνωσία της

Το ανθρώπινο Δυναμικό μας, η Κινητήριος Δύναμη μας...

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΜΜΑ, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς, σχεδιαστές, προγραμματιστές και χειριστές εργαλειομηχανών, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.
Οι γνώσεις όλων αναβαθμίζονται συνεχώς μέσα από σεμινάρια που οργανώνονται τακτικά και σε ετήσια βάση μέσα στην ίδια την εταιρεία, ώστε να είναι συνεχώς όλοι σε θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και των προκλήσεων που επιφέρουν οι συνεχείς αλλαγές.