Η προσήλωση της ΤΕΜΜΑ στην Ποιότητα, αποτελεί βαθειά παγιωμένη φιλοσοφία και επιδίωξη της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από την συνεχή βελτίωση.

H TEMMA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και στόχος του είναι η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής ποιότητας στις ανταγωνιστικότερες τιμές πώλησης της αγοράς, καθώς και η οργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

Παραγωγή και Συναρμολόγηση Υποσυστημάτων, αποτελούμενων από Μηχανουργημένα Απάρτια Ακριβείας καθώς και από Μηχανολογικά Απάρτια, προοριζόμενων τόσο για γενική Βιομηχανική χρήση όσο και για χρήση στην Αμυντική, στην Αεροπορική και στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρείται ο Σχεδιασμός των προϊόντων καθώς η εταιρεία ΤΕΜΜΑ Α.Ε. δεν παράγει δικά της προϊόντα αλλά κατασκευάζει προϊόντα, τις προδιαγραφές των οποίων ορίζει ο πελάτης.

Από το 1998 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από την TŮV NORD, η οποία είναι διαπιστευμένη από τον Γερμανικό Οργανισμό Διαπιστεύσεων (TGA). Σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο DIN EN ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο του πρότυπου DIN EN ISO 9001:2015, η εταιρεία έχει προσδιορίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους τις οποίες ανασκοπεί και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση και οι οποίες έχουν καταγραφεί στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας .

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας είναι το ανώτερο πεδίο τεκμηρίωσης της TEMMA A.E.  και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η ΤΕΜΜΑ Α.Ε, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει. Ισχύει για όλες τις θέσεις εργασίας, τα τμήματα και τα επίπεδα όπως καθορίζονται από το οργανόγραμμά της και είναι απολύτως δεσμευτικό για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της.

Επιπλέον, η ΤΕΜΜΑ Α.Ε. εφαρμόζει τις διαδικασίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου SAE AS 9102. Παράλληλα, οι συχνές επιθεωρήσεις των πελατών μας στις εγκαταστάσεις μας (Second Party Audits) επιβεβαιώνουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας.

Στο δε πλαίσιο της εφαρμογής του, δημιουργούνται εξειδικευμένα, ανά Πελάτη και Έργο, Σχέδια Ποιότητας τα οποία εγκρίνονται από τον τελικό χρήστη του προϊόντος και βοηθούν τους ανθρώπους μας στην επίτευξη υψηλών ποιοτικών επιδόσεων.

Στην ίδια φιλοσοφία κινείται και το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΤΕΜΜΑ Α.Ε, το προσωπικό του οποίου διενεργεί μετρήσεις και δοκιμές σχολαστικά σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος.

 

TUV ISO 9001:2015

 

                 2022 TEMMA SA 9001 GR                    2024 1 small

 


ISO9001 2018 RGB

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα ποιοτικού έλεγχου, εξοπλισμένο με όργανα μέτρησης υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της. Όλα τα όργανα και οι συσκευές ποιοτικού έλεγχου πλαισιώνονται από μια πληθώρα διακριβωμένων οργάνων και εργαλείων μέτρησης.